باید تحریم را فرصت بدانیم

[ad_1]

حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت :معتقدم باید تحریم را یک فرصت بدانیم. کشور ما بجای اینکه در مقابل تحریم ها کوتاه بیاید باید خود را مقاوم بسازد. عرصه ای که می خواهند عرصه تهدید ایران کنند باید به دور از هر شعار به خودکفایی برسیم.

باید تحریم را فرصت بدانیم

[ad_2]

لینک منبع

رشد 300 درصدی صدور ضمانت نامه بانکی برای حمایت از صنایع کوچک در دولت یازدهم

[ad_1]

404 Not Found

The requested URL /slider/1087-رشد-300-درصدی-صدور-ضمانت-نامه-بانکی-برای-حمایت-از-صنایع-کوچک-در-دولت-یازدهم.html was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found
error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

[ad_2]

لینک منبع